Rådgivning

Å forholde seg til lover og forskrifter kan være en utfordring i en hektisk hverdag. Ikke nok med at man skal kjenne til reglene, men man skal også kunne bruke dem på en riktig måte.

Etter mange års arbeid med regelverket som gjelder for arbeidslivet, tilbyr jeg bistand innenfor dette området.

Områder jeg kan bistå på er f. eks:

  • Arbeidsavtaler
  • Stillingsinstrukser
  • Konflikter
  • Oppsigelser
  • Personalsaker
  • Arbeidsmiljø
  • Lover og forskrifter
  • HMS-koordinator