Dokumentasjon

Lover og forskrifter krever dokumentasjon på mange områder.

Ta nærmere kontakt så hjelper jeg til med utarbeidelse av dokumentasjonen. Se også www.hms-easy.no

HMS - Internkontroll

I følge arbeidsmiljøloven skal alle bedrifter i Norge ha et eget internkontrolsystem. Internkontrollsystemet skal dokumentere bedriften, og det stilles også krav til oppdateringer. Jeg kan bistå med utarbeidelse av system, samt oppdateringer.

HMS-Plan

Plan og Bygningsloven med forskrifter krever at det skal utarbeides egne HMS-planer for prosjekter av en viss størelse. Vi bistår gjerne

IK-mat

I henhold til matloven og forskriftene skal alle bedrifter som håndterer mat i henhold til loven ha et eget IK-mat system. På dette området kan jeg også bistå med utarbeidelse og vedlikehold av systemet. IK-Alkohol Alkoholloven med forskrifter stiller også krav til et eget IK-alkoholsystem for bedrifter med skjenkebevilling. Vi bistår også med dette.

Annet

Vi bistår også med: Miljøfyrtårn sertifisering.